Veri Modelleme

Veri modelleme,Belirli bir amaç için veri kaynaklarından üretilen verileri etkili bir karar verme süreci için gerekli bir modeldir.

Veri kaynaklardan örnek verebilecek olursak;Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi ,E-devlet uygulamaları ve benzeri sistemlerdeki veritabanlarında işlenen verilere örmek verilebilir.

Veri Modelleme üç aşamadan oluşur:

Kavramsal Model:

Belirlenmiş bir projeye kavramsal bir model oluşturmak için projedeki iş süreçleri ve gereksinimleri tespit edebilmek için projeyi tasarlayan,yürüten ve veritabanı modelindeki gereksinimleri belirleyebilen kişilerle çalışma yapılarak ihtiyaçlar tespit edilir

Mantıksal Veri Modeli

Fiziksel Veri Modeli

You may also like...