inşaat sektöründe bilişim sistemleri(taslak)

İnşaat projelerindeki belirlenen ihtiyaçları hedeflenen zamanda karşılayabilmek oldukça karmaşık olan faaliyetleri inşaat alanındaki tecrübeli insan kaynağına ihtiyaç vardır.

Bilişim Sistemlerinin projedeki kaynakların ve faaliyetlere olan faydaları aşağıda maddeler halinde ifade edilmiştir.

  • İnsan kaynaklı hatalar azaltılabildiği yönetim operasyondaki kısıtlı kaynakların verimli kullanılmasını sağlar.
  • Kaynak Planlaması ve İş süreçleri gibi faaliyetlerin planlanabilmesi ve yönetilmesi için gerekli olan veriler etkili karar verebilmek için bilgiye dönüştürülür.
  • İnsan kaynağı kendilerini geliştirmek için zaman ayırabilir.
  • Bilişim sistemlerinde hesaplamalar ve işlemler dijital işlemci gücü yürütüldüğü için insan kaynağının yıpranması azalır

Alt yapı üst yapı konut sanayi ve benzeri inşaat projelerindeki kaynakları oluşturmak ve etkili kullanabilmek için iş akış yönetimi ve Bilişim Sistemi tasarlama ihtiyacı gözlemlendi.

Belirli bir amacı olan projeyi bitirebilmek için;

  • Proje çizimi , zemin etidü,temel atma,kalıp imalatı v.b faaliyetlerin belirlenmesi
  • Faliyetler arasındaki öncelik ilişkisinin belirlenmesi
  • Faliyetlerin zaman tahmini tahmini yapılması örneğin proje çizimi:1 ay , temel atma 1.hafta
  • Proje tamamlama zamanın bulunması
  • Belirlenen amaçları gerçekleştirecek insan, iş makinesi , malzeme, enerji ve benzeri kaynakların planlanabilmelidir.

Etkili karar verebilmek için çalışma sahasından gelen veriler Kurumsal Kaynak Planlaması ve Proje Yönetimi gibi sistemlerde işlenir. İşlenen veriler veritabanı sistemleri vasıtası ile ayıklama ve guruplama işlemlerinden geçirilip projedeki faaliyetleri yönetebilmek için veriden dönüşen bilgiler iş zekası çözümleri ile yorumlanabilir.

Bilişim Sistemlerindeki Bileşenler

1.Proje Yönetimi: Projedeki iş süreçlerindeki öncelik ve sürelerini planlamak ve yönetebilmek için iş akış şeması ve bilimsel metot ve benzeri yöntemler ile veriler anlık işlenip karar mercilerine iletilebilmektedir.

Şema ve Grafikler

1.Gant şeması, projedeki yönetsel ve üretim faaliyetleri belirlenen faaliyetlerin birbiri ile ilişkilendirilip ve faaliyetlerin öngörülen süre bilgilerini anlaşılabilir bir şekilde gösteren ve (CPM: Critical Path Method) Kritik Yol Metodu kullanılabilen görsel grafiktir.

2.(CPM: Critical Path Method) Kritik Yol Metodu,