Tagged: topoloji

Active Directory Yapısı

Active Directory Yapısı

Active Directory ağ ortamındaki sunucuları, kullanıcı bilgisayarları ve yazıcı benzeri aygıtların bilgilerini veritabanı vasıtası bilgeleri tutan ve işleyen sunucu özeliğidir.

Kurumsal Sistem Projesi

Kurumsal Sistem Projesi

Projenin Amacı: Kurumsal Sistem Projesi’nin amacı kurumsal ağ kurulurken ağ politikaları ve sunucu rollerinin verimli ve güvenilir çalışması amaçlanmıştır. Kullanıcı kaynaklı hataların önlenmesi için proje Bilge Adam Akademide sahada tecrübeli ağ uzmanları tarafından oluşturulmuştur. Proje birçok holding ve üniversitelerde başaralı bir şekilde hayata geçmiş ve günümüz koşullarına uygun güncelleştirmeler (upgrade) yapılmaktadır