Kurumsal Sistem Projesi

Projenin Amacı: Kurumsal Sistem Projesi’nin amacı kurumsal ağ kurulurken ağ politikaları ve sunucu rollerinin verimli ve güvenilir çalışması amaçlanmıştır. Kullanıcı kaynaklı hataların önlenmesi için proje Bilge Adam Akademide sahada tecrübeli ağ uzmanları tarafından oluşturulmuştur. Proje birçok holding ve üniversitelerde başaralı bir şekilde hayata geçmiş ve günümüz koşullarına uygun güncelleştirmeler (upgrade) yapılmaktadır [10].

1.         Alttaki kriterler doğrultusunda topolojiyi hayata geçiriniz.

2.         Şirketiniz için xxx.local olarak bir (AD)Active Directory forestını kurunuz [10].

3.         Domainde Departmanlar için Organizational Unit (OU) açınız [10].

4.         Departman OU su altında Müdür, Çalışanlar ve Bilgisayarlar için OU açınız [10].

5.         Forestda Suffix Routing yapınız (xxx.local yerine xxx.com kullanarak login olmak)

6.         Tüm OU’lar altına aynı isimde birer grup açınız.

7.         Açtığınız gruba OU içindekileri üye ediniz

9.         (DHCP) Dynamic Host Configuration Protocol kurunuz [10].

11.       NPS bilgisayarını kurunuz [10]

12.       (NPS) Network Policy Server üstünde DHCPden IP alacaklar için NAP yapılandırınız [10].

13.       Network Access Protection (NAP) içinde Firewall’ı açık olmayan, Windows Update’ı açık olmayan Clientlar IP almasın [10].

14.       Windows Updateleri eksik ise WSUS bilgisayarından güncelemeri alıp networke öyle giriş yapılsın [10]

16.       NPS üstünde Birim Müdür leri Grubunun L2TP\IPSEC Vpn yapabilmeleri için izin veriniz [10]

17.       Aynı Kurala ek olarak sadece hafta sonları vpn yapabilmelerini sağlayınız

18.       WSUS kurunuz. [10]

19.       Wsus üstünde Windows 8 Client işletim sistemlerine tam destek sağlayınız.(İşletim sistemlerinin tamamı İngilizcedir.)

20.       Wsus Üstünde Windows Server 2012 işletim sistemine tam destek sağlayınız.

21.       Bu işletim sistemi içinde farklı bir grup oluşturup bir hafta içinde otomatik olarak tüm yapıya yüklenmesini sağlayınız.

22.       Bu yazılımları sürekli güncel tutunuz.

23.       Distributed File System (DFS),File Server (FS) File System Resource Manager (FSRM) bilgisayarlarını yapılandırınız [10].

26.       File Servar’lar üstünde çalışan her personelin kendine ait 1GB alanı olsun. Hiçbir şekilde bu alanın üstüne çıkılmasın [10].

27.       Bu 1GB’lık alan …PERSONEL grubu Map network Drive olarak görmeli.

30.       7 gün 24 saat Var olan bandwith in (bant genişliği) yarısını yüzde 25 ini kullansın [10].

31.       Client Vpn olarak L2TP\IPSEC yapsın [10].

32.       Gerekli kuralları NPS den alacak [10].

33.       Tüm personelin masaüstlerini merkezi bir noktaya yönlendirin.

34.       Yönlendirme sonrasında kaybolan masaüstü simgesi yerine Group Policy (GPO) ile kısayol oluşturun [10].

35.       Yönlendirme aktif makineler network bağlantısını kontrol etmeli ve sonrasında login (giriş) yapabilmelidir.

You may also like...