Scada Sistemi

Scada kavramı Supervisory Control And Data Acquisition kavramının baş harflerinin kısaltılması ile oluşur. Türkçe anlamı Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama‘dır

Scada sistemleri geniş alana yayılmış tesislerin tek bir merkezden izlemeye ve yönetmeye imkan sağlayan sistemdir.

Sistemi kurabilmek için iki alt başlık ile sıralanabilir: Fiziksel Sistem ve Yazılım Sistemi

  1. Fiziksel Sistem: Proje alanındaki kapsamı ve sistemden istenilen gereksinimleri belirledikten sonra , Sistemin enerji ihtiyacı ve veri toplayabilmesi kapasitesi yüksek olan fiber optik kablo, bakır kablo veya Araştırma geliştirme sonucunda performansı yüksek maliyeti düşük kablo geliştirip kullanılabilir. Projede kullanılan makine ve ekipmana uygun haberleşme ekipmanları sisteme dahil edilerek fiziksel sistem tasarlanmış olur
  2. Yazılım Sistemi: Fiziksel Sistem tasarlandıktan sonra proje ve haberleşme ekipmanlarına uygun veritabanı modeli ve görsel arayüz modellenir.

Fiziksel Sistem ve Yazılım sistemi entegre edilmeden önce test süreçlerinden geçer gerekli geliştirmeler tespit edilir ise gerekli geliştirmeler yapılır.Fiziksel Sistem ve Yazılım Sistemi entegre edildikten sonra sistemin projedeki süreçlerin güvenliğini ve performans ihtiyaçlarını karşıladığını tespit edilebilmesi için gerekli testler ve iyileştirmeler yapıldıktan sonra sistem devreye alınır.

Scada sistemindeki sürecin ilerleyişi projenin amaçlarına uygun tasarlanıp işletmedeki proseslerdeki işlemler sonucu oluşan anlık veriler ile karar destek sistemi ile süreçler ile ilgili yöneticiler etkili karar vermeye yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Scada sistemine örnek verebilecek olursak hane halkı ve endüstriyel sektörlerin en önemli ihtiyacı enerjidir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki enerji hatları scada sistemi ile yönetebilmek için kilometrelerce kablo binlerce sensör yatırımı yapmaktadır.Yapılan yatırım ile hangi bölgede enerji arz talep ihtiyacını belirlenmesi ve elektrik hatlarının işletme, bakım ve arıza giderme gibi süreçlerin anlık yürütülmesini sağlayan sistemlerdir.