Ms Project Online Dinamik Rapor Modeli

Power BI ile Project Online’a bağlanma

Microsoft Project Online, iş hayatında hedefi olan, belirli görevlerden oluşan ve süresi ile bütçesi tanımlanmış olan projelerin, CPM (Critical Path Method – Kritik Yol Metodu) ile planlama ve gerçekleştirme aşamalarının bütününün en doğru biçimde yürütülmesini amaçlayan çevrimiçi çözümdür.

Project Online, kuruluşların çalışmaya başlayarak proje portföy yatırımlarını öncelikle dirilmesi ve planlanan iş değerini sunmasına olanak sağlar.

Power BI için Project Online içerik paketi projelerin, portföylerin ve kaynakların yönetimine yardımcı olmak için Project Online ’da iç görüyü ortaya çıkarmanıza olanak sağlar.

Bağlanma

  1. Power BI online sisteminde Sol gezinti bölmesinin alt kısmında bulunan Veri Al butonuna tıklayın.
https://docs.microsoft.com/tr-tr/power-bi/media/service-connect-to-project-online/getdata.png
  1. Hizmetler kutusundaki Al butonuna tıklayın.
https://docs.microsoft.com/tr-tr/power-bi/media/service-connect-to-project-online/services.png
  1. Microsoft Project OnlineAl seçeneğini belirleyin.
https://docs.microsoft.com/tr-tr/power-bi/media/service-connect-to-project-online/mproject.png
  1. Project Web App URL’si metin kutusuna, bağlanmak istediğiniz Project Web App (PWA) URL’sini girin ve Sonraki seçeneğini belirleyin. Özel bir etki alanına sahipseniz bu URL’nin örnektekinden farklı olabileceğini göz önünde bulundurun. PWA Site Dili metin kutusuna, PWA site dilinize karşılık gelen numarayı yazın. İngilizce için tek basamaklı ‘1’, Fransızca için ‘2’, Almanca için ‘3’, Portekizce (Brezilya) için ‘4’, Portekizce (Portekiz) için ‘5’ ve İspanyolca için ‘6’ yazın.
https://docs.microsoft.com/tr-tr/power-bi/media/service-connect-to-project-online/params.png
  1. Kimlik Doğrulama Yöntemi için OAuth2Oturum aç seçeneğini belirleyin. İstendiğinde Project Online kimlik bilgileri girilir ve kimlik doğrulama işlemindeki diğer adımları uygulayın.

Bağlandığınız Project Web App için kullanıcının Portföy Görüntüleyicisi, Portföy Yöneticisi veya Yönetici izinlerine sahip olması gerekmektedir.

Panonuz ve raporlarınız hazır olduktan sonra, devam edin ve Project Online verilerinizi incelemeye başlayın! İçerik Paketi’nde Portföye Genel Bakış (6 rapor sayfası), Kaynağa Genel Bakış (5 rapor sayfası) ve Proje Durumu (2 rapor sayfası) için 13 zengin ve ayrıntılı rapor yer alır.

Örnek Gösterge Panoları

https://docs.microsoft.com/tr-tr/power-bi/media/service-connect-to-project-online/report1.png
https://docs.microsoft.com/tr-tr/power-bi/media/service-connect-to-project-online/report3.png

You may also like...