iş zekası araştırma

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

     BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI

        BİLİŞİM SİSTEMLERİ PR. (YL) (TEZSİZ) (İÖ)

 SUNUM

İş Zekası Araştırma

HAZIRLAYAN

ALİ YÜKSELDİ

İŞ ZEKASI

Tanım:

İş Zekası, çeşitli ortamlarda (veritabanı gibi) saklanan veriye erişilerek,verileri düzenleme işlemlemlerinden geçirildikten sonra veri üzerinde analiz ve algoritmaların uygulanmasıyla elde edilen bilgilerin karar almada kullanılmasını sağlayan süreçtir.

Veri düzenleme süreçleri:

Veri tipleri düzenleme:sayı,metin,tarih

Tekrarlanan ve anlaşılır bilgiye çevrilemeyicek verilerden temizlemek

Uygulama:

Problem:Meşrubat sektöründeki bir firmanın pazarlama giderlerinin sağlıklı bir veri üretilemediği için maliyetleri kontrol edilememesi

Çözüm:İş zekası çözümü geliştirmek için gerekli verileri düzenleme süreçlerinden geçirilir masraflar kategorize edilir veri tekrarı önlenmek için gerekli çalışmalar yapılır.

Power BI tool ile veri görselleştirme yapıldı

Veriler kategorize edildi ve veri tipleri belirlendi

Projenin Sonucu: Pazarlama giderleri’nin kontrollü sağlanıp masraf minimize edilme çalışmaları başladı

Akademik araştırma:

İş zekası ile çözümlenebilen güncel sorunlar ve kısıtlı kaynakların etkili kullanımı sağlık sektörü için önemli bir çözüm aracıdır.

Bu ihtiyaç göz önünde bunundurularak misyonunu; “Tüm insanların kişisel sağlık durumunu iyileştirerek ve genel refahı geliştirerek, müşfik bakım ve yenilik destekli uzman tıbbi hizmet sunarak, ekip çalışması ve sürekli gelişmeyle hastalar ve müşteriler için değer üreterek, tıbbi eğitim ve araştırmada liderlik sergileyerek, her bireye saygıyla yaklaşarak, hizmet verdiği insanların sağlık durumunu iyileştirmeyi taahhüt eden bir bölgesel sağlık bakım sistemidir.” olarak tanımlayan bir sağlık kurumu için iş zekası uygulaması yapılmıştır.

Hastanelerin finansal ve hizmet performans düzeylerinin artırılmasını sağlayabilir.

Uygulamaya geçmeden önce sağlık sektöründe iş zekası ile çözüme kavuşabilecek güncel sorunlar üzerinde durulmuştur. Elde edilen bilgiler ile projenin amaç ve kapsamı belirlenmiş ve uygulama aşamasına geçilmiştir.

Görevi veya yetkiyi etik kullanmama (kötüye kullanma) her alanda olduğu gibi sağlık alanında oldukça yaygın görülmektedir.

Örnek verilecek olursa;fatura yolsuzluğu , yeşil kart sistemini haksız veya kötüye kullanmanın tespiti oldukça zordur. Klasik yöntem ile tespit şikayet üzerine yapılmaktadır.Şikayet üzerine yapılan yöntem ile suiistimallerin önüne geçmek mümkün gözükmemektedir.

Modern yöntem iş zekası çözümleri ile süreçlerin stabil kontrol edilebilceği ve suiistimallerin önüne geçilebilceği amaçlanmıştır.

İş zekası çözümlerinin veri madenciliği işlevi ile sağlık sektöründeki maliyetleri etki eden süreçleri belirleyip maliyetlerin kontral altına alıp minimize eden yöntemler bulunabilmektedir.

İş zekası kullanılan kurumda veri ambarından alınacak bilgiler ile bu faktörler kolaylıkla belirlenen 47 klinik ve hizmet kalitesi gibi değişkenlerin bir arada düşünülmesi ve değerlendirilmesi gerekir.

İş zekası çözümleri verilerin aynı ortamda kolay ulaşılmasını sağlar.

Bireylerin yaşam süresiyle artmasıyla beraber,kronik hastalığın görülme sıklığına paralel olarak getirdiği mali yük artma eğilimi göstermektedir.

Veri ambarından elde edilen kronolijik veriler kronik hastalıkların ortaya çıkmasını engelleyecek proaktif çözümler geliştirilmesi gerekmektedir.

sektöründe iş zekası çözümlerinin faydalı olacağı diğer konular

· Sağlık personelinin performansının izlenmesi

· Hasta akış planlarının yapılması

· Tıbbi tedavi süreçlerinin optimizasyonu

·İlaç kullanım hata ve yan etkileri için erken uyarı sistemi

· Veri madenciliğine dayalı olarak hasta ve ilaç kullanımının profillendirilmesi

· Türkiye ilaç kullanım haritasının hazırlanması

· Kronik hastalıklarda veri madenciliğine dayalı olarak ilaç kullanım alışkanlıkları ve risk tespitinin yapılması

· İlaçların birim maliyetlerinin hesaplanması

· İlaçların innovasyon maliyetlerinin belirlenmesi

· Bioterörizme karşı sağlık veritabanı oluşturulması

· Afet telafisinde önceliklerin ve minimum maliyetlerin belirlenmesi Yukarıda ifade edilen sorunların çözümü için sağlık sektöründe iş zekası uygulamalarının kullanılması zorunludur. Kurumda yapılan analizler sonucu strateji haritası şu tanım üzerine kurulmuştur. Strateji haritası çoğu sağlık bakım sektörü haritası gibi, kuruluşun misyon ve 48 vizyonunun net bir ifadesi ile başlayarak kuruluşun nihayi hedefleriyle, daha maddi olan büyümeye ve verimliliğe yönelik arzulanan finansal sonuçlar arasında doğrudan bir nişan çizgisi oluşmasını sağlar.

Sonuç:

İş zekasının,Kamu ve Özel kurumlardaki karar ve süreçlerinde verilerin anlaşılma düzeyi yüksek olduğu görülmektedir.

http://dspace.yildiz.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/1/2396/0048232.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Erişim Tarihi:10/03/2019

You may also like...