Toplam Ekipman Etkinliği

OEE Nedir

OEE (Overall Equipment Effectiveness) yada (Toplam Ekipman Etkinliği), üretim verimliliğini ölçmek için önemli bir standarttır. Basitçe söylemek gerekirse, OEE gerçekten üretken olan üretim süresinin yüzdesini gösterir ve şu şekilde hesaplanır:

OEE Nasıl Hesaplanır?

OEE ölçümü, üretiminizi sistematik olarak nasıl artırabileceğiniz konusunda önemli bilgiler verir. OEE, kayıpların belirlenmesi, ilerlemenin kıyaslanması ve imalat ekipmanının üretkenliğinin arttırılması için en iyi metriktir.

Kullanılabilirlik

Kullanılabilirlik; makinelerin üretime hazır olduğu, düzgün çalıştığı ve değişim veya ayar aşamasında olmadığı sürenin yüzdesidir.

ThingsOn akıllı fabrika çözümü makinelerin kullanılabilirlik süresini otomatik takip eder. Bu takip için gerekli veriler makine üzerinde bulunan sensör, mekanik hareket, kuru kontak, PLC vb. kaynaklardan ThingsOn IoT Kart vasıtasıyla toplanır. Eğer makine üzerinde bu bilgiyi almaya uygun bir kaynak yoksa yeni sensör eklenir. Böylece insan gücüne ihtiyaç duymadan makinelerin çalışma parametreleri otomatik takip edilir.

Performans

Performans; standartla karşılaştırıldığında üretilen çıktı oranıdır. Standart çıktı için temel kural, tasarım hızının üstünde veya altında olup olmadığına bakılmaksızın makinede üretilen en iyi çıktı oranını kullanmaktır. Bir makine, tasarım spesifikasyonundan sürekli olarak daha iyi performans sergiliyorsa, performans oranınız %100’ü aşacaktır. Öte yandan, makine tasarım spesifikasyonunu asla elde edememişse, bunu standart olarak kullanmak genellikle yararlı değildir.

ThingsOn akıllı fabrika çözümü makinelerin üretim miktarlarını takip ederek ürün sayımı ve üretim takibini otomatik yapar.

Kalite

Kalite oranı; toplam çıktıya oranla iyi çıktı oranıdır. Tekrar işleme veya tamir gerektiren çıktılar da dahil olmak üzere arızalı çıktılar veya ayar sırasında hurdaya çıkarılanlar kaliteli çıktı olarak sayılmaz.

ThingsOn akıllı fabrika çözümü üretimde oluşan hata, fire, tamir ve ayar gibi kaliteyi etkileyen unsurları eğer makineden alınabiliyorsa makineden, eğer alınamıyorsa dokunmatik panel üzerinden alarak kalite takip otomasyonu sağlar.

ThingsOn ile Otomatik OEE Ölçümü

ThingsOn akıllı üretim için dikey çözümler sunar. Üretim miktarları, çevrim süreleri, planlı/plansız duruşlar ve verimlilik bilgileri makinelerden anlık olarak toplanır. Bu sayede gerek makine bazlı gerekse tesis genelinde OEE ölçümü otomatik şekilde yapılır.

ThingsOn gerçek zamanlı OEE ölçümü yaparak verimlilik, zaman kayıpları ve kalite sorunlarını hızlıca görmenizi sağlar. Bu sayede işletme kaynaklarının daha verimli kullanılması mümkün hale gelir.

You may also like...