Maliyet muhasebesi

MALİYET MUHASEBESİ VE AMAÇLARI

Tanım: Maliyet Muhasebesi; bir işletmede üretilen mamul veya hizmetlerin maliyetlerini belirleyen bir muhasebe türüdür.

Maliyet muhasebesinin amaçları

  1. Üretilen mamul ve hizmetlerin birim maliyetini ölçmek
  2. Stokların değerini hesaplamak
  3. Geleceğe yönelik planların (bütçelerin) yapılmasına katkı sağlamak
  4. Giderlerin kontrolünü ve kalite standartlarını korumak koşulu ile olanaklar ölçüsünde maliyetlerin düşürülmesini sağlayacak yöntemler geliştirmek.
  5. Seçenekler arasında karar vermek durumunda olan yöneticilere maliyetle ilgili düzenli, etkili ve güvenilir bilgiler sağlamak