Proje Yönetimi

1 student

Bu ders Proje Yönetimine yönelik bilgi alanlarını içermektedir. Ders programı aşağı görülmektedir:

  1. Saat
      2. Saat Çıktılar
Hafta 1

 

 

 

●        Tanışma

●        Ders programının tanıtımı

●        Proje yönetimine genel bakış

○    Projenin öğeleri

○    Proje başvuruları

●        Proje yönetimi giriş (PY)

○     Kapsam Yönetimi

○     Bütçe Yönetimi

○     Zaman Yönetimi

○     İletişim Yönetimi

Proje Tanımlama Formunun doldurulması

 

 

Hafta 2 ●        Proje yönetimi giriş (PY)

○     İnsan Kaynakları Yönetimi

○     Tedarik Yönetimi

○     Risk Yönetimi

○     Kalite Yönetimi

○     Entegrasyon Yönetimi

●        Proje sunumları için ölçütler ve bilgilendirme (PowerPoint)
Hafta 3 ●      Kapsam Yönetimi

○    Proje gereksinimleri

○    Proje sınırları

○    Proje varsayımları

○    Proje kısıtları

○    Proje kilometre taşları

●        Takım Kurma ve Takım Görevleri Proje Kapsam Formlarının bireysel ve takım olarak doldurulması

 

 

Hafta 4 ●        İletişim Yönetimi

o   Yazılı

o   Sözlü

o   Resmi

o   Sıradan (gayri resmi)

●        Gantt Chart

●        Proje yönetimi etiği

o   Örnekler

o   Videolar

o   Öğrenci Örnekleri

İş Kırılım Yapısı Oluşturma

 

Proje İletişim Formunun doldurulması

Hafta 5 ●        Zaman yönetimi

o   Kilometre taşları, etkinlikler,

proje görevleri

●        İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY)

●        Proje üyelerinin görevlerinin tanımlanması

●        Sorumluluk Tanımlama Matrisi (STM)

İnsan Kaynakları Formunun doldurulması

 

Görev Dağılım Formunun doldurulması

  1. Saat
       2. Saat Çıktılar
Hafta 6 ●        Bütçe Yönetimi ●        Tedarik Yönetimi

●        Paydaş Yönetimi

 

Bütçe ve Tedarik Formlarının Doldurulması
Hafta 7 ●        Kalite Yönetimi ●        Risk Yönetimi

o   Olası risk faktörleri

Kalite Ölçütleri Anketi ve Risk Yönetim Stratejileri Formlarının doldurulması
Hafta 8 ●         İzleme ve Kontrol

o   Durum Raporları

●        Takımlara proje önerilerine yönelik geri bildirim verilmesi Durum Raporu Formlarının doldurulması
Hafta 9 ●        Ders Final Sınavı ●        Ders Final Sınavı
Hafta 10 ●        Takım Sunumları ●        Takım Sunumları Sunumlar

Instructor

Free

Bir cevap yazın