Category: Sanayi Yönetimi

Scada Sistemi

Scada Sistemi

Scada sistemleri geniş alana yayılmış tesislerin tek bir merkezden izlemeye ve yönetmeye imkan sağlayan sistemdir.
Fiziksel Sistem: Proje alanındaki kapsamı ve sistemden istenilen gereksinimleri belirledikten sonra , Sistemin enerji ihtiyacı ve veri toplayabilmesi kapasitesi yüksek olan fiber optik kablo, bakır kablo veya Araştırma geliştirme sonucunda performansı yüksek maliyeti düşük kablo geliştirip kullanılabilir. Projede kullanılan makine ve ekipmana uygun haberleşme ekipmanları sisteme dahil edilerek fiziksel sistem tasarlanmış olur
Yazılım Sistemi: Fiziksel Sistem tasarlandıktan sonra proje ve haberleşme ekipmanlarına uygun veritabanı modeli ve görsel arayüz modellenir.