Misconf Blog

Scada Sistemi

Scada sistemleri geniş alana yayılmış tesislerin tek bir merkezden izlemeye ve yönetmeye imkan sağlayan sistemdir.

Veri Modelleme

Veri modelleme,Belirli bir amaç için veri kaynaklarından üretilen verileri etkili bir karar verme süreci için gerekli bir modeldir. Veri kaynaklardan örnek verebilecek olursak;Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi ,E-devlet uygulamaları ve benzeri sistemlerdeki veritabanlarında işlenen verilere...

Active Directory Yapısı

Active Directory ağ ortamındaki sunucuları, kullanıcı bilgisayarları ve yazıcı benzeri aygıtların bilgilerini veritabanı vasıtası bilgeleri tutan ve işleyen sunucu özeliğidir.

inşaat sektöründe bilişim sistemleri(taslak)

İnşaat projelerindeki belirlenen ihtiyaçları hedeflenen zamanda karşılayabilmek oldukça karmaşık olan faaliyetleri inşaat alanındaki tecrübeli insan kaynağına ihtiyaç vardır. Bilişim Sistemlerinin projedeki kaynakların ve faaliyetlere olan faydaları aşağıda maddeler halinde ifade edilmiştir. İnsan kaynaklı hatalar...

Oracle VeriTabanı Eğitimi

En gelişmiş veri tabanlarından biri olan Oracle Veri Tabanına yönelik eğitim videoları yukarıda yer almaktadır. Eğitimlerde 21 farklı konuya yönelik videoya ulaşılabilmektedir.

Ms Project Online Dinamik Rapor Modeli

Power BI ile Project Online’a bağlanma Microsoft Project Online, iş hayatında hedefi olan, belirli görevlerden oluşan ve süresi ile bütçesi tanımlanmış olan projelerin, CPM (Critical Path Method – Kritik Yol Metodu) ile planlama ve...

Kurumsal Kaynak Planlama Seçim Kriterleri

ERP (Enterprise Resource Planning – Kurumsal Kaynak Planlama) sistemleri, bir hizmet veya üretim firmasının tüm süreçlerinin bütünleşik bir biçimde yönetimine imkân sağlayan sistemlerdir. Söz konusu, firmanın tüm süreçleri olunca kapsam da oldukça genişlemektedir ve Kurumsal Kaynak Planlanma Sistemleri günümüzde firmanın şirket kaynak hareketleri hakkında bilgi verip şirket yönetilerine etkin karar vermesinde yardımcı olmaktadır.

Toplam Ekipman Etkinliği

OEE (Overall Equipment Effectiveness) yada (Toplam Ekipman Etkinliği), üretim verimliliğini ölçmek için önemli bir standarttır. Basitçe söylemek gerekirse, OEE gerçekten üretken olan üretim süresinin yüzdesini gösterir ve şu şekilde hesaplanır:

iş zekası araştırma

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ      BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI         BİLİŞİM SİSTEMLERİ PR. (YL) (TEZSİZ) (İÖ)  SUNUM İş Zekası Araştırma HAZIRLAYAN ALİ YÜKSELDİ İŞ ZEKASI Tanım: İş Zekası, çeşitli ortamlarda (veritabanı gibi) saklanan veriye erişilerek,verileri...

Kurumsal Sistem Projesi

Projenin Amacı: Kurumsal Sistem Projesi’nin amacı kurumsal ağ kurulurken ağ politikaları ve sunucu rollerinin verimli ve güvenilir çalışması amaçlanmıştır. Kullanıcı kaynaklı hataların önlenmesi için proje Bilge Adam Akademide sahada tecrübeli ağ uzmanları tarafından oluşturulmuştur. Proje birçok holding ve üniversitelerde başaralı bir şekilde hayata geçmiş ve günümüz koşullarına uygun güncelleştirmeler (upgrade) yapılmaktadır