Scada Sistemi

Scada Sistemi

Scada sistemleri geniş alana yayılmış tesislerin tek bir merkezden izlemeye ve yönetmeye imkan sağlayan sistemdir.
Fiziksel Sistem: Proje alanındaki kapsamı ve sistemden istenilen gereksinimleri belirledikten sonra , Sistemin enerji ihtiyacı ve veri toplayabilmesi kapasitesi yüksek olan fiber optik kablo, bakır kablo veya Araştırma geliştirme sonucunda performansı yüksek maliyeti düşük kablo geliştirip kullanılabilir. Projede kullanılan makine ve ekipmana uygun haberleşme ekipmanları sisteme dahil edilerek fiziksel sistem tasarlanmış olur
Yazılım Sistemi: Fiziksel Sistem tasarlandıktan sonra proje ve haberleşme ekipmanlarına uygun veritabanı modeli ve görsel arayüz modellenir.

Veri Modelleme

Veri Modelleme

Veri modelleme,Belirli bir amaç için veri kaynaklarından üretilen verileri etkili bir karar verme süreci için gerekli bir modeldir. Veri kaynaklardan örnek verebilecek olursak;Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi ,E-devlet uygulamaları ve benzeri sistemlerdeki veritabanlarında işlenen verilere...

Active Directory Yapısı

Active Directory Yapısı

Active Directory ağ ortamındaki sunucuları, kullanıcı bilgisayarları ve yazıcı benzeri aygıtların bilgilerini veritabanı vasıtası bilgeleri tutan ve işleyen sunucu özeliğidir.

Kurumsal Kaynak Planlama Seçim Kriterleri

Kurumsal Kaynak Planlama Seçim Kriterleri

ERP (Enterprise Resource Planning – Kurumsal Kaynak Planlama) sistemleri, bir hizmet veya üretim firmasının tüm süreçlerinin bütünleşik bir biçimde yönetimine imkân sağlayan sistemlerdir. Söz konusu, firmanın tüm süreçleri olunca kapsam da oldukça genişlemektedir ve Kurumsal Kaynak Planlanma Sistemleri günümüzde firmanın şirket kaynak hareketleri hakkında bilgi verip şirket yönetilerine etkin karar vermesinde yardımcı olmaktadır.

Kurumsal Sistem Projesi

Kurumsal Sistem Projesi

Projenin Amacı: Kurumsal Sistem Projesi’nin amacı kurumsal ağ kurulurken ağ politikaları ve sunucu rollerinin verimli ve güvenilir çalışması amaçlanmıştır. Kullanıcı kaynaklı hataların önlenmesi için proje Bilge Adam Akademide sahada tecrübeli ağ uzmanları tarafından oluşturulmuştur. Proje birçok holding ve üniversitelerde başaralı bir şekilde hayata geçmiş ve günümüz koşullarına uygun güncelleştirmeler (upgrade) yapılmaktadır

Sap Hana Nedir

Sap Hana Nedir

“SAP HANA” teknolojisi  bellek içi bilişim (in-memory computing) teknolojisi ile çalışan süreçleri gerçek zamanlı devam edilebilme özeliği sunmakta. SAP HANA teknolojisinin ölçümlenebilirlik,  yüksek performans, ve esneklik yeteneklerini sunması ile big data ve data işleme süreçlerinizi önemli bir oranda hız kazandırabilmekte ve enformasyon maliyetini minimize etmektedir.