Kategoriler
Uncategorized

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Kategoriler
Veritabanı Sistemleri

Oracle VeriTabanı Eğitimi

En gelişmiş veri tabanlarından biri olan Oracle Veri Tabanına yönelik eğitim videoları yukarıda yer almaktadır. Eğitimlerde 21 farklı konuya yönelik videoya ulaşılabilmektedir.

Kategoriler
iş zekası

Nvivo ile Nitel Veri Analizi

Kategoriler
iş zekası Proje Yönetimi

Ms Project Online Dinamik Rapor Modeli

Power BI ile Project Online’a bağlanma

Microsoft Project Online, iş hayatında hedefi olan, belirli görevlerden oluşan ve süresi ile bütçesi tanımlanmış olan projelerin, CPM (Critical Path Method – Kritik Yol Metodu) ile planlama ve gerçekleştirme aşamalarının bütününün en doğru biçimde yürütülmesini amaçlayan çevrimiçi çözümdür.

Project Online, kuruluşların çalışmaya başlayarak proje portföy yatırımlarını öncelikle dirilmesi ve planlanan iş değerini sunmasına olanak sağlar.

Power BI için Project Online içerik paketi projelerin, portföylerin ve kaynakların yönetimine yardımcı olmak için Project Online ’da iç görüyü ortaya çıkarmanıza olanak sağlar.

Bağlanma

 1. Power BI online sisteminde Sol gezinti bölmesinin alt kısmında bulunan Veri Al butonuna tıklayın.
https://docs.microsoft.com/tr-tr/power-bi/media/service-connect-to-project-online/getdata.png
 1. Hizmetler kutusundaki Al butonuna tıklayın.
https://docs.microsoft.com/tr-tr/power-bi/media/service-connect-to-project-online/services.png
 1. Microsoft Project OnlineAl seçeneğini belirleyin.
https://docs.microsoft.com/tr-tr/power-bi/media/service-connect-to-project-online/mproject.png
 1. Project Web App URL’si metin kutusuna, bağlanmak istediğiniz Project Web App (PWA) URL’sini girin ve Sonraki seçeneğini belirleyin. Özel bir etki alanına sahipseniz bu URL’nin örnektekinden farklı olabileceğini göz önünde bulundurun. PWA Site Dili metin kutusuna, PWA site dilinize karşılık gelen numarayı yazın. İngilizce için tek basamaklı ‘1’, Fransızca için ‘2’, Almanca için ‘3’, Portekizce (Brezilya) için ‘4’, Portekizce (Portekiz) için ‘5’ ve İspanyolca için ‘6’ yazın.
https://docs.microsoft.com/tr-tr/power-bi/media/service-connect-to-project-online/params.png
 1. Kimlik Doğrulama Yöntemi için OAuth2Oturum aç seçeneğini belirleyin. İstendiğinde Project Online kimlik bilgileri girilir ve kimlik doğrulama işlemindeki diğer adımları uygulayın.

Bağlandığınız Project Web App için kullanıcının Portföy Görüntüleyicisi, Portföy Yöneticisi veya Yönetici izinlerine sahip olması gerekmektedir.

Panonuz ve raporlarınız hazır olduktan sonra, devam edin ve Project Online verilerinizi incelemeye başlayın! İçerik Paketi’nde Portföye Genel Bakış (6 rapor sayfası), Kaynağa Genel Bakış (5 rapor sayfası) ve Proje Durumu (2 rapor sayfası) için 13 zengin ve ayrıntılı rapor yer alır.

Örnek Gösterge Panoları

https://docs.microsoft.com/tr-tr/power-bi/media/service-connect-to-project-online/report1.png
https://docs.microsoft.com/tr-tr/power-bi/media/service-connect-to-project-online/report3.png
Kategoriler
Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri

Kurumsal Kaynak Planlama Seçim Kriterleri


ERP (Enterprise Resource Planning – Kurumsal Kaynak Planlama) sistemleri, bir hizmet veya üretim firmasının tüm süreçlerinin bütünleşik bir biçimde yönetimine imkân sağlayan sistemlerdir. Söz konusu, firmanın tüm süreçleri olunca kapsam da oldukça genişlemektedir ve Kurumsal Kaynak Planlanma Sistemleri günümüzde firmanın şirket kaynak hareketleri hakkında bilgi verip şirket yönetilerine etkin karar vermesinde yardımcı olmaktadır.

Firmanın piyasa koşulunda rekabet edebilmek için Kurumsal Kaynak Planlamasındaki verilere ihtiyaç duyulmaktadır.

Firmaların doğru ve etkili karar verebilmesi için firmadaki süreçlere ve ihtiyacını karşılayan Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi gerekmektedir.

ERP YAZILIMI SEÇİM SÜRECİ

ERP sistemleri, kurumun ana omurgasıdır. Yoğun rekabet ortamında değişimin sürekliliğini yakalayabilmek, hedef ve politikalarla uyumlu çözümleri bulabilmek için başlangıçta doğru yazılım teknolojilerinin seçilmesi gerekir. Seçilen ERP yazılımının işletmenin mevcut insan kaynağı ve bilgi kaynakları ile uyumu önemlidir. Yazılım seçim süreci, aşağıdaki genel adımları içerir:

• ERP seçim ekibinin ve yöneticisinin belirlenmesi: ERP yazılım seçimi için öncelikle firma, ne istediğini bilen bölüm yöneticilerinden oluşan seçim komitesini oluşturmalıdır. Eğer firma seçim komitesini kuramaz veya yeterli zamanı ayıramaz ise bu konuda uzman danışman kuruluşlara başvurarak çözüm aramalıdır. Kurum ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu ihtiyaçlara yanıt verecek yazılımın seçimi gibi son derece kritik kararlar, bu ekip tarafından alınacaktır.

• Kurumun gereksinim analizi: ERP yazılım seçim kriterleri, aslında işletmenin gereksinim analizidir. İşletme bugünkü ve gelecekteki gereksinimlerini belirler. Bu aşamada kurum, ilk olarak kendini tanımalıdır. Kuruluşun mevcut iş ve bilişim alt yapısı, her bir birimin görevleri, gereksinimleri ve eksiklikleri açıklıkla saptanmalı ve bir modeli çıkarılmalıdır. Daha sonra, mevcut durum ışığında neler yapılması gerektiğini içeren hedefler konmalıdır. Bu amaçla kurumlara yardımcı olabilecek çok sayıda çalışma ve yazılım geliştirilmiş olup, bunlara internet üzerinden kolayca ulaşılabilir.

• Kuruma özel talep listelerinin (Request For Proposal- RFP) geliştirilmesi: Kurumun gereksinim analizi sonucunda, yeni sistemde görmek istediği ve yapabilirliklerini genişletmeyi hedeflediği alanları belirten, sistematik bir listedir. Ayni zamanda seçilecek yazılımın karşılaması gereken, seçim kriterleri olarak da değerlendirilebilir. Doğrudan seçim komitesi tarafından yapılan incelemeler ve tedarikçi firmalardan toplanan bilgiler ile oluşturulur.

• Talep listelerinin (RFP) tedarikçilere gönderilmesi: Bu aşama, yapılan ön çalışmalar sonucunda daha yakından incelenmesine karar verilen yazılım tedarikçilerine, bir davet niteliği taşımaktadır.

• Tedarikçi firmaların tanıtım için davet edilmesi: Ön elemeyi geçen tedarikçi firmalar, daha önceden yollanan talep listelerini nasıl yanıtlayabileceklerini gösteren bir demo yapmaya davet edilirler. Bu aşamada seçici kurul, farklı yazılımların yapabilirliklerini, yeteneklerini ve yeterliliklerini ilk elden görme fırsatı bulacaktır.

• Tedarikçi firmanın kurulum yaptığı diğer firmaların ziyareti: Bu da benzer süreçlerden geçen diğer firmaların yaşadıklarını ilk elden görmek, yaşanmış tecrübeleri değerlendirmek ve çalışan bir uygulamayla yüzyüze gelebilmek açısından seçim ekibine çok yararlı bir geri besleme sağlayacaktır.

Yazılımın seçimi:

Yukarıda incelenen pek çok yazılım fonksiyonlarına ek olarak seçim aşamasında, tedarikçilerin finansal durağanlığını, Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) ve Yazılım Seçim Süreci 697 güvenilirliğini, destek gücünü, sektöre uygunluğunu, piyasadaki tanınmışlık düzeyini ve teknolojik yenilikleri ne ölçüde takip ettiğini de dikkate almak gerekir. Seçim kriterlerinin sayısı arttıkça, seçim işlemi de karmaşıklaşacaktır. Bu konuda ERP yazılım paketinde aranan özellikler arasındaki öncelikler belirlenerek, alternatif yazılımların bu özelliklere göre puanlamasına gidilebilir. Yazılım maliyetleri de dikkate alınan her bir paketin ağırlıklı toplam puanı hesaplanarak bir seçim modeli oluşturulabilir. Daha etkin karar verilmesine yardımcı olabilecek bir başka yaklaşım, karar destek sistemlerinde bir araç olarak kullanılan, uzman sistemlerden yararlanılmasıdır. ERP sisteminin seçimi önemli olup, hatalar yapılabilmektedir. ERP sisteminin pahalı olması ve uyarlamanın zaman alması nedeniyle hatalı seçimin maliyeti yüksektir. Seçim komitesinde bulunanların yeterli birikime sahip olmaması, seçimin uzamasına ve hatalı kararların alınmasına yol açmaktadır. Seçim sürecinde firmanın ihtiyaçlarının analiz edilmesi, firmanın ne istediğini bilen duruma gelmesi, uyarlama aşamasında önemli zaman kazancı sağlayacaktır. İlk bakışta ERP uygulamalarındaki başarı/başarısızlık görünümünün altında, işletmenin hiç karşılaşmadığı düzeyde büyük bir bilgi sistemleri yatırımına girişmesi ve bu süreçteki zaman, insan kaynakları ve bütçeleri yönetmekteki güçlükler yatmaktadır. Bu açıdan proje yönetimi ve proje ekibi, ERP uygulamalarında kuşkusuz başarının en önemli etkenidir. Projenin organizasyonu, işin yapılış biçimini ve hızlı ilerlemeyi etkileyen bir husustur. ERP, yalnızca bilgi sistemleri biriminin değil, tüm kurumun bir projesidir. Sorumluluklar da buna göre, tüm ilgili birimlere dağıtılmalıdır

Kategoriler
Endüstri 4.0

Toplam Ekipman Etkinliği

OEE Nedir

OEE (Overall Equipment Effectiveness) yada (Toplam Ekipman Etkinliği), üretim verimliliğini ölçmek için önemli bir standarttır. Basitçe söylemek gerekirse, OEE gerçekten üretken olan üretim süresinin yüzdesini gösterir ve şu şekilde hesaplanır:

OEE Nasıl Hesaplanır?

OEE ölçümü, üretiminizi sistematik olarak nasıl artırabileceğiniz konusunda önemli bilgiler verir. OEE, kayıpların belirlenmesi, ilerlemenin kıyaslanması ve imalat ekipmanının üretkenliğinin arttırılması için en iyi metriktir.

Kullanılabilirlik

Kullanılabilirlik; makinelerin üretime hazır olduğu, düzgün çalıştığı ve değişim veya ayar aşamasında olmadığı sürenin yüzdesidir.

ThingsOn akıllı fabrika çözümü makinelerin kullanılabilirlik süresini otomatik takip eder. Bu takip için gerekli veriler makine üzerinde bulunan sensör, mekanik hareket, kuru kontak, PLC vb. kaynaklardan ThingsOn IoT Kart vasıtasıyla toplanır. Eğer makine üzerinde bu bilgiyi almaya uygun bir kaynak yoksa yeni sensör eklenir. Böylece insan gücüne ihtiyaç duymadan makinelerin çalışma parametreleri otomatik takip edilir.

Performans

Performans; standartla karşılaştırıldığında üretilen çıktı oranıdır. Standart çıktı için temel kural, tasarım hızının üstünde veya altında olup olmadığına bakılmaksızın makinede üretilen en iyi çıktı oranını kullanmaktır. Bir makine, tasarım spesifikasyonundan sürekli olarak daha iyi performans sergiliyorsa, performans oranınız %100’ü aşacaktır. Öte yandan, makine tasarım spesifikasyonunu asla elde edememişse, bunu standart olarak kullanmak genellikle yararlı değildir.

ThingsOn akıllı fabrika çözümü makinelerin üretim miktarlarını takip ederek ürün sayımı ve üretim takibini otomatik yapar.

Kalite

Kalite oranı; toplam çıktıya oranla iyi çıktı oranıdır. Tekrar işleme veya tamir gerektiren çıktılar da dahil olmak üzere arızalı çıktılar veya ayar sırasında hurdaya çıkarılanlar kaliteli çıktı olarak sayılmaz.

ThingsOn akıllı fabrika çözümü üretimde oluşan hata, fire, tamir ve ayar gibi kaliteyi etkileyen unsurları eğer makineden alınabiliyorsa makineden, eğer alınamıyorsa dokunmatik panel üzerinden alarak kalite takip otomasyonu sağlar.

ThingsOn ile Otomatik OEE Ölçümü

ThingsOn akıllı üretim için dikey çözümler sunar. Üretim miktarları, çevrim süreleri, planlı/plansız duruşlar ve verimlilik bilgileri makinelerden anlık olarak toplanır. Bu sayede gerek makine bazlı gerekse tesis genelinde OEE ölçümü otomatik şekilde yapılır.

ThingsOn gerçek zamanlı OEE ölçümü yaparak verimlilik, zaman kayıpları ve kalite sorunlarını hızlıca görmenizi sağlar. Bu sayede işletme kaynaklarının daha verimli kullanılması mümkün hale gelir.

Kategoriler
General iş zekası

iş zekası araştırma

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

     BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI

        BİLİŞİM SİSTEMLERİ PR. (YL) (TEZSİZ) (İÖ)

 SUNUM

İş Zekası Araştırma

HAZIRLAYAN

ALİ YÜKSELDİ

İŞ ZEKASI

Tanım:

İş Zekası, çeşitli ortamlarda (veritabanı gibi) saklanan veriye erişilerek,verileri düzenleme işlemlemlerinden geçirildikten sonra veri üzerinde analiz ve algoritmaların uygulanmasıyla elde edilen bilgilerin karar almada kullanılmasını sağlayan süreçtir.

Veri düzenleme süreçleri:

Veri tipleri düzenleme:sayı,metin,tarih

Tekrarlanan ve anlaşılır bilgiye çevrilemeyicek verilerden temizlemek

Uygulama:

Problem:Meşrubat sektöründeki bir firmanın pazarlama giderlerinin sağlıklı bir veri üretilemediği için maliyetleri kontrol edilememesi

Çözüm:İş zekası çözümü geliştirmek için gerekli verileri düzenleme süreçlerinden geçirilir masraflar kategorize edilir veri tekrarı önlenmek için gerekli çalışmalar yapılır.

Power BI tool ile veri görselleştirme yapıldı

Veriler kategorize edildi ve veri tipleri belirlendi

Projenin Sonucu: Pazarlama giderleri’nin kontrollü sağlanıp masraf minimize edilme çalışmaları başladı

Akademik araştırma:

İş zekası ile çözümlenebilen güncel sorunlar ve kısıtlı kaynakların etkili kullanımı sağlık sektörü için önemli bir çözüm aracıdır.

Bu ihtiyaç göz önünde bunundurularak misyonunu; “Tüm insanların kişisel sağlık durumunu iyileştirerek ve genel refahı geliştirerek, müşfik bakım ve yenilik destekli uzman tıbbi hizmet sunarak, ekip çalışması ve sürekli gelişmeyle hastalar ve müşteriler için değer üreterek, tıbbi eğitim ve araştırmada liderlik sergileyerek, her bireye saygıyla yaklaşarak, hizmet verdiği insanların sağlık durumunu iyileştirmeyi taahhüt eden bir bölgesel sağlık bakım sistemidir.” olarak tanımlayan bir sağlık kurumu için iş zekası uygulaması yapılmıştır.

Hastanelerin finansal ve hizmet performans düzeylerinin artırılmasını sağlayabilir.

Uygulamaya geçmeden önce sağlık sektöründe iş zekası ile çözüme kavuşabilecek güncel sorunlar üzerinde durulmuştur. Elde edilen bilgiler ile projenin amaç ve kapsamı belirlenmiş ve uygulama aşamasına geçilmiştir.

Görevi veya yetkiyi etik kullanmama (kötüye kullanma) her alanda olduğu gibi sağlık alanında oldukça yaygın görülmektedir.

Örnek verilecek olursa;fatura yolsuzluğu , yeşil kart sistemini haksız veya kötüye kullanmanın tespiti oldukça zordur. Klasik yöntem ile tespit şikayet üzerine yapılmaktadır.Şikayet üzerine yapılan yöntem ile suiistimallerin önüne geçmek mümkün gözükmemektedir.

Modern yöntem iş zekası çözümleri ile süreçlerin stabil kontrol edilebilceği ve suiistimallerin önüne geçilebilceği amaçlanmıştır.

İş zekası çözümlerinin veri madenciliği işlevi ile sağlık sektöründeki maliyetleri etki eden süreçleri belirleyip maliyetlerin kontral altına alıp minimize eden yöntemler bulunabilmektedir.

İş zekası kullanılan kurumda veri ambarından alınacak bilgiler ile bu faktörler kolaylıkla belirlenen 47 klinik ve hizmet kalitesi gibi değişkenlerin bir arada düşünülmesi ve değerlendirilmesi gerekir.

İş zekası çözümleri verilerin aynı ortamda kolay ulaşılmasını sağlar.

Bireylerin yaşam süresiyle artmasıyla beraber,kronik hastalığın görülme sıklığına paralel olarak getirdiği mali yük artma eğilimi göstermektedir.

Veri ambarından elde edilen kronolijik veriler kronik hastalıkların ortaya çıkmasını engelleyecek proaktif çözümler geliştirilmesi gerekmektedir.

sektöründe iş zekası çözümlerinin faydalı olacağı diğer konular

· Sağlık personelinin performansının izlenmesi

· Hasta akış planlarının yapılması

· Tıbbi tedavi süreçlerinin optimizasyonu

·İlaç kullanım hata ve yan etkileri için erken uyarı sistemi

· Veri madenciliğine dayalı olarak hasta ve ilaç kullanımının profillendirilmesi

· Türkiye ilaç kullanım haritasının hazırlanması

· Kronik hastalıklarda veri madenciliğine dayalı olarak ilaç kullanım alışkanlıkları ve risk tespitinin yapılması

· İlaçların birim maliyetlerinin hesaplanması

· İlaçların innovasyon maliyetlerinin belirlenmesi

· Bioterörizme karşı sağlık veritabanı oluşturulması

· Afet telafisinde önceliklerin ve minimum maliyetlerin belirlenmesi Yukarıda ifade edilen sorunların çözümü için sağlık sektöründe iş zekası uygulamalarının kullanılması zorunludur. Kurumda yapılan analizler sonucu strateji haritası şu tanım üzerine kurulmuştur. Strateji haritası çoğu sağlık bakım sektörü haritası gibi, kuruluşun misyon ve 48 vizyonunun net bir ifadesi ile başlayarak kuruluşun nihayi hedefleriyle, daha maddi olan büyümeye ve verimliliğe yönelik arzulanan finansal sonuçlar arasında doğrudan bir nişan çizgisi oluşmasını sağlar.

Sonuç:

İş zekasının,Kamu ve Özel kurumlardaki karar ve süreçlerinde verilerin anlaşılma düzeyi yüksek olduğu görülmektedir.

http://dspace.yildiz.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/1/2396/0048232.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Erişim Tarihi:10/03/2019

Kategoriler
Kurumsal Sistem Ve Network

Kurumsal Sistem Projesi

Projenin Amacı: Kurumsal Sistem Projesi’nin amacı kurumsal ağ kurulurken ağ politikaları ve sunucu rollerinin verimli ve güvenilir çalışması amaçlanmıştır. Kullanıcı kaynaklı hataların önlenmesi için proje Bilge Adam Akademide sahada tecrübeli ağ uzmanları tarafından oluşturulmuştur. Proje birçok holding ve üniversitelerde başaralı bir şekilde hayata geçmiş ve günümüz koşullarına uygun güncelleştirmeler (upgrade) yapılmaktadır [10].

1.         Alttaki kriterler doğrultusunda topolojiyi hayata geçiriniz.

2.         Şirketiniz için xxx.local olarak bir (AD)Active Directory forestını kurunuz [10].

3.         Domainde Departmanlar için Organizational Unit (OU) açınız [10].

4.         Departman OU su altında Müdür, Çalışanlar ve Bilgisayarlar için OU açınız [10].

5.         Forestda Suffix Routing yapınız (xxx.local yerine xxx.com kullanarak login olmak)

6.         Tüm OU’lar altına aynı isimde birer grup açınız.

7.         Açtığınız gruba OU içindekileri üye ediniz

9.         (DHCP) Dynamic Host Configuration Protocol kurunuz [10].

11.       NPS bilgisayarını kurunuz [10]

12.       (NPS) Network Policy Server üstünde DHCPden IP alacaklar için NAP yapılandırınız [10].

13.       Network Access Protection (NAP) içinde Firewall’ı açık olmayan, Windows Update’ı açık olmayan Clientlar IP almasın [10].

14.       Windows Updateleri eksik ise WSUS bilgisayarından güncelemeri alıp networke öyle giriş yapılsın [10]

16.       NPS üstünde Birim Müdür leri Grubunun L2TP\IPSEC Vpn yapabilmeleri için izin veriniz [10]

17.       Aynı Kurala ek olarak sadece hafta sonları vpn yapabilmelerini sağlayınız

18.       WSUS kurunuz. [10]

19.       Wsus üstünde Windows 8 Client işletim sistemlerine tam destek sağlayınız.(İşletim sistemlerinin tamamı İngilizcedir.)

20.       Wsus Üstünde Windows Server 2012 işletim sistemine tam destek sağlayınız.

21.       Bu işletim sistemi içinde farklı bir grup oluşturup bir hafta içinde otomatik olarak tüm yapıya yüklenmesini sağlayınız.

22.       Bu yazılımları sürekli güncel tutunuz.

23.       Distributed File System (DFS),File Server (FS) File System Resource Manager (FSRM) bilgisayarlarını yapılandırınız [10].

26.       File Servar’lar üstünde çalışan her personelin kendine ait 1GB alanı olsun. Hiçbir şekilde bu alanın üstüne çıkılmasın [10].

27.       Bu 1GB’lık alan …PERSONEL grubu Map network Drive olarak görmeli.

30.       7 gün 24 saat Var olan bandwith in (bant genişliği) yarısını yüzde 25 ini kullansın [10].

31.       Client Vpn olarak L2TP\IPSEC yapsın [10].

32.       Gerekli kuralları NPS den alacak [10].

33.       Tüm personelin masaüstlerini merkezi bir noktaya yönlendirin.

34.       Yönlendirme sonrasında kaybolan masaüstü simgesi yerine Group Policy (GPO) ile kısayol oluşturun [10].

35.       Yönlendirme aktif makineler network bağlantısını kontrol etmeli ve sonrasında login (giriş) yapabilmelidir.

Kategoriler
General Veritabanı Sistemleri

Sap Hana Nedir

“SAP HANA” teknolojisi  bellek içi bilişim (in-memory computing) teknolojisi ile çalışan süreçleri gerçek zamanlı devam edilebilme özeliği sunmakta. SAP HANA teknolojisinin ölçümlenebilirlik,  yüksek performans, ve esneklik yeteneklerini sunması ile big data ve data işleme süreçlerinizi önemli bir oranda hız kazandırabilmekte ve enformasyon maliyetini minimize etmektedir.

SAP HANA teknolojisi, tüm veritabanını bellekte tutarak veri okuma ve yazma hızını çok yüksek seviyede hızlandırmaktadır. Bu teknolojinin yazılım ve donanımı bütünleşik olarak çalıştırarak, veriyi normal bir bellekten binlerce kat daha hızlı çalıştırmaktadır. SAP, bu teknolojinin çalışması için belirli marka ve modelleri sertifikalandırmıştır.

SAP Hana’ nın Avantajları

 • Yazılım maliyetlerini yaklaşık olarak %70 azaltır.
 • Donanım maliyetlerini yaklaşık olarak %15 azaltır.
 • IT yönetim maliyetlerini yaklaşık olarak %20 azaltır.

SAP Hana Yapısı

SAP HANA platformu distributed in-memory data platform” yani dağıtılmış bellek içi veri platformunu ifade eder. Şirketler bu teknolojiyi kullanarak çok büyük işlem hacimlerini kısa sürede yapabilmekte ve gerçek zamanlı analitik verileri kullanabilmektedir. Gelecek nesil veri platformu olan SAP HANA, şirketlerin daha hızlı, çevik ve verimli olarak iş geliştirebilmeleri için özel geliştirilmiştir. Uzun zamandır şirketler operasyonel, raporlama ve analitik süreçleri ve çeşitli uygulamalar için  birçok farklı teknolojiye başvurmaktaydı. Bu teknolojiler gerçek zamanlı veri paylaşımını desteklemek konusunda her zaman engellerle karşılaşmalarına neden olmaktaydı. SAP HANA’nın sunduğu dağınık yapıdaki bellek içi veri platformu ise bu engellerin aşılması için birçok yeni ve özgün özelliğe sahiptir. Bu teknoloji ile gereğinden fazla yazılım ve donanımlara yatırım yapmaya gerek kalmamakta ve bütünleşik sistemlerin karmaşıklığı azaltılarak, IT çalışanlarının verimliliği artırılmaktadır.

SAP Hana’ nın Açılımı

Bellek-içi teknoloji ürünü olan SAP HANA’ nın açılımı High-Performance Analytic Appliance”olup, operasyonlarda toplanan ve üretilen büyük hacimli ayrıntılı bilgileri analiz etme olanağı sağlamaktadır. Aynı zamanda SAP HANA platformu IT süreçlerini basitleştirerek” maliyetleri önemli ölçüde azaltmakla kalmayıp, aynı zamanda kullanıcılara yüksek performans” da sunmaktadır.

Kategoriler
General iş zekası

Power BI için Perakende Analizi örneği

Sektörden alınan örneklerin yer aldığı pano ve bağlantılı raporda, birden fazla mağazada ve bölgede satışı yapılan mallara ilişkin perakende satış verileri çözümlenmektedir. Ölçümler şu alanlarda bu yılın performansını geçen yılın rakamlarıyla karşılaştırmaktadır: satış, birim sayısı, brüt kâr, varyans ve yeni mağaza analizi. Anonim hale getirilmiş bu gerçek veriler, obviEnce’tan (www.obvience.com) alınmıştır.

Önkoşullar

Örneği kullanabilmeniz için bir içerik paketi.pbix dosyası veya Excel çalışma kitabı olarak indirmeniz gerekir.

Bu örneğe ilişkin içerik paketini edinme

 1. Power BI hizmeti (app.powerbi.com) sayfasına gidin ve oturum açın.
 2. Sol alt köşedeki Veri Al seçeneğini belirleyin.
 3. Görüntülenen Veri Al sayfasında Örnekler simgesini seçin.
 4. Perakende Analizi Örneği‘ni ve ardından Bağlan‘ı seçin.
 5. Power BI, içerik paketini içeri aktarır ve geçerli çalışma alanınıza yeni bir pano, rapor ve veri kümesi ekler.Yeni içerik sarı yıldızla işaretlenir.

Bu örneğe ilişkin .pbix dosyasını edinme

Alternatif olarak, örneği bir .pbix dosyası olarak indirebilirsiniz. Bu dosya biçimi, Power BI Desktop ile kullanım için tasarlanmıştır.

Bu örneğe ilişkin Excel çalışma kitabını edinme

Ayrıca bu örnek için yalnızca veri kümesini de (Excel çalışma kitabı) indirebilirsiniz. Çalışma kitabı, görüntüleyebileceğiniz ve değiştirebileceğiniz Power View sayfaları içerir. Ham verileri görmek için Power Pivot > Yönet seçeneğini belirleyin.

Panodan başlayın ve raporu açın

 1. Panoda, “Total Stores” kutucuğunu seçin:Rapordaki “Store Sales Overview” sayfası açılır. Toplamda 104 tane mağaza olduğunu ve bunların 10 tanesinin yeni olduğunu görüyoruz. Fashions Direct ve Lindseys olmak üzere iki zincirimiz var. Fashions Direct mağazaları ortalamaya göre daha büyük.
 2. Pasta grafiğinde, Fashions Direct‘i seçin.Kabarcık grafiğindeki sonuca dikkat edin:FD-01 bölgesi en yüksek Average Sales per Square Foot değerine sahipken FD-02, geçen yılla karşılaştırıldığında en düşük Variance in Sales değerine sahip; FD-03 ve FD-04 ise tüm bölgeler arasında en düşük performansa sahip olanlar.
 3. Seçimlerinizin etkisini ortaya çıkaran çapraz vurgulamayı görmek için kabarcıkları veya diğer grafikleri seçin.
 4. Panoya dönmek için, üst gezinti çubuğunda (içerik haritaları) panonun adını seçin.
 5. Panoda, “This Year’s Sales” kutucuğunu seçin.Bu, soru kutusuna “This year sales” yazmakla eşdeğerdir.Şu ekranı görürsünüz:

Power BI Soru-Cevap ile oluşturulmuş olan bir kutucuğu gözden geçirme

Biraz daha ayrıntıya inelim.

 1. Soruya “this year sales by district” yazın. Sonucu inceleyin: Yanıtı otomatik olarak bir çubuk grafiğe yerleştirir ve başka tümcecikler önerir:
 2. Şimdi soruyu “this year sales by zip and chain” olarak değiştirelim.Siz yazdığınız sırada, sorunuzu uygun grafiklerle nasıl yanıtladığına dikkat edin.
 3. Başka sorularla deneme yapın ve elde ettiğiniz sonuçları inceleyin.
 4. Hazır olduğunuzda panoya geri dönün.

Verileri ayrıntılı bir şekilde inceleme

Şimdi bölgelerin performanslarına bakarak verileri daha ayrıntılı bir şekilde araştıralım.

 1. Panoda, bu yılın satışlarını geçen yılınkilerle karşılaştıran kutucuğu seçin.Geçen yıla göre Variance % değerinde çok fazla dalgalanma olduğuna; Ocak, Nisan ve Temmuz aylarının özellikle kötü geçtiğine dikkat edin.Şimdi bu sorunların kaynağına inip inemeyeceğimize bir bakalım.
 2. Kabarcık grafiğini ve ardından 020-Mens kabarcığını seçin.Nisan ayında erkek kategorisinin işletmenin geneli kadar ciddi etkilenmediğini ancak Ocak ve Temmuz aylarında sorun yaşandığına dikkat edin.
 3. Şimdi 010-Womens kabarcığını seçin.Kadınlar kategorisinin tüm aylarda işletmenin genelinden çok daha kötü performans gösterdiğine ve önceki yılla karşılaştırıldığında neredeyse tüm aylarda daha kötü bir performans sergilediğine dikkat edin.
 4. Kabarcığı tekrar seçerek filtreyi temizleyin.

Dilimleyiciyi deneyin

Şimdi belirli bölgelerin performanslarına göz atalım.

 1. Sol üstteki dilimleyiciden Allan Guinot’ı seçin.Allan’ın bölgesinin Mart ve Haziran ayları için geçen yıldan daha iyi bir performans gösterdiğine dikkat edin.
 2. Allan seçili durumdayken Women’s kabarcığını seçin.Women’s kategorisi için Allan’ın bölgesi, önceki yılın satış hacmini hiç yakalayamamış.
 3. Diğer bölge yöneticilerini ve kategorileri inceleyin. Başka hangi öngörülere ulaşabiliyorsunuz?
 4. Hazır olduğunuzda panoya geri dönün.

Verilerimiz bu yılki satış artışı hakkında neler söylüyor?

İncelemek istediğimiz son nokta büyüme verileri, yani bu yıl açılan mağazalar.

 1. “Stores Opened This Year” kutucuğunu seçin.Kutucuktan kolayca anlaşıldığı üzere bu yıl açılan Fashions Direct mağazalarının sayısı Lindseys mağazalarından fazla.
 2. “Sales Per Sq Ft by Name” grafiğini inceleyin:Yeni mağazaların Average Sales per SQF değerleri arasında oldukça fark var.
 3. Sağ üst grafikteki Fashions Direct açıklama öğesine tıklayın. Aynı zincirde bile en iyi mağazanın (Winchester Fashions Direct), $21,22 değerine karşı $12,86 ile, en kötü mağazadan (Cincinnati 2 Fashions Direct) çok daha iyi olduğuna dikkat edin.
 4. Dilimleyicideki Winchester Fashions Direct öğesine tıklayın ve çizgi grafiği inceleyin. İlk satış rakamları Şubat ayında bildirilmiş.
 5. Dilimleyicideki Cincinnati 2 Fashions Direct öğesine tıkladığınızda, çizgi grafikte, Haziran ayında açıldığını ve en kötü performansa sahip mağaza olduğunu göreceksiniz.
 6. Önceki örneklerde olduğu gibi, grafiklerdeki diğer çubuklara, çizgilere ve kabarcıklara tıklayarak araştırma yapın ve öngörüler keşfedin.

Bu ortamda dilediğiniz işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Değişikliklerinizi kaydetmemeyi seçme konusunda her zaman özgürsünüz. Değişikliklerinizi kaydetseniz bile Veri Al sayfasına giderek bu örneğin yeni bir kopyasını oluşturabilirsiniz.

Verilerinize bağlanma

Power BI panolarının, Soru-Cevap özelliğinin ve raporların perakende verileri için nasıl öngörüler sağlayacağını gösterme konusunda etkili bir tur deneyimi edindiğinizi umuyoruz. Artık siz de kendi verilerinize bağlanarak çalışmaya başlayabilirsiniz. Power BI ile çok çeşitli veri kaynaklarına bağlanabilirsiniz. Power BI ile çalışmaya başlama hakkında daha fazla bilgi edinin.