Misconf

Yönetim Bilişim Sistemleri Bilgi Paylaşım Platformu

Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri

Kurumsal Kaynak Planlama Seçim Kriterleri

ERP (Enterprise Resource Planning – Kurumsal Kaynak Planlama) sistemleri, bir hizmet veya üretim firmasının tüm süreçlerinin bütünleşik bir biçimde yönetimine imkân sağlayan sistemlerdir. Söz konusu, firmanın tüm süreçleri olunca kapsam da oldukça genişlemektedir ve Kurumsal Kaynak Planlanma Sistemleri günümüzde firmanın şirket kaynak hareketleri hakkında bilgi verip şirket yönetilerine etkin karar vermesinde yardımcı olmaktadır.

Read More
Kurumsal Sistem Ve Network

Kurumsal Sistem Projesi

Projenin Amacı: Kurumsal Sistem Projesi’nin amacı kurumsal ağ kurulurken ağ politikaları ve sunucu rollerinin verimli ve güvenilir çalışması amaçlanmıştır. Kullanıcı kaynaklı hataların önlenmesi için proje Bilge Adam Akademide sahada tecrübeli ağ uzmanları tarafından oluşturulmuştur. Proje birçok holding ve üniversitelerde başaralı bir şekilde hayata geçmiş ve günümüz koşullarına uygun güncelleştirmeler (upgrade) yapılmaktadır

Read More